Slideshow CK

Académicos Correspondientes
Académicos de Número
Académicos de Honor

Académicos

 

Don Sergio Quintairos Domínguez

- Doña Ascensión Pérez Sampayo

- Doña Lourdes Bermello López

- Don Amador Villaverde Castiñeiras

- Don Manuel Eladio Atrio Padrón

- Doña Mercedes González Peteiro

- Doña María Luisa Torreiro Pampín

- Don Isidoro Rodriguez Pérez

Doña María Victoria Becerra Sueiro

- Doña Mercedes Carreras Viñas

- Doña Pilar Darriba Rodríguez

- Don Ángel Alfredo Martínez Ques

- Doña María Jesús Regueiro Burgo

- Don Manuel Romero Martín

- Don José María Rumbo Prieto

- Doña Beatriz Rosa Sánchez López

- Doña Pilar Sánchez Sebio

 

 

 

- Don Miguel Fernández Méndez

- Doña Milagros Fernández Varela

- Doña Antonia Dolores Gómez Vidal

- Don Jorge Pombo Ríos

 

*16 Académicos de Honor que podrán ser nombrados en su dia por la Junta de Gobierno con el refrendo de la Junta Plenaria.